Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Класация на алтернативни инвестиционни проекти


е) Оптимизиране разпределението на инвестициите по няколко проекта

Оптимизирането на разпределението на инвестициите се налага в случаите, когато има добри проекти, но финансовите ресурси не достигат.

Практиката показва, че оптимизирането на разпределението на инвестициите може да стане по два начина: пространствена оптимизация и оптимизация по време.

Пространсвената оптимизация се осъществява, когато финансовите ресурси за една година са ограничени, а има няколко независими един от друг инвестиционни проекта със сумарен обем на необходимите инвестиции, по-голям от наличните в предприятието ресурси.

При такава ситуация се поставя задачата да се състави инвестиционен портфейл. Критерий за оценка на портфейла е максимален размер на NPV при определена фиксирана годишна сума на инвестициите.

В зависимост от това, дали разглежданите проекти се поддават на раздробяване на части или не, са възможни два начина за оптимизиране на инвестиционния портфейл.

При възможности за реализиране на проектите цялостно или на части оптимизацията на инвестиционния портфейл при критерии NPV и определена сума на инвестициите става по следния начин:

­За всеки проект се изчислява NPV и индексът на рентабилността на инвестициите (Pи).

­Проектите се подреждат по големина на Pи и се групират в групи, които могат да бъдат цялостно финансирани от предприятието.

­Следващият проект участва в групирането само с онази част, която може да бъде финансирана.

­Избира се онази стратегия на комбинация на проекти при възможен обем на финансиране, която има максимална стойност на NPV.

Когато са налице проекти, които не подлежат на раздробяване, оптималната комбинация се намира, като се съчетават отделните варианти и се избира онази комбинация, при която сумата на NPV е максимална. Всъщност това е оптималният инвестиционен портфейл.

Оптимизацията по време изисква оптимално да се разпределят проектите за реализация в две години. Тази ситуация се налага, когато общата сума на финансовите ресурси за една година е ограничена, недостатъчна, а са налице достъпни, независими инвестиционни проекти, които поради ограниченост на финансови ресурси не могат да бъдат реализирани в първата година, а остават за следващата.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала