stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-04 10:35:02 [path_image] => /ufiles/2/147/152989/klasifikaciq-na-schetovodnite-smetki-4.png [article_excerpt] => _Класификация на Счетоводните сметки_ _1. Според икономическата същност на отразените чрез тях обекти:_ _1.1 СС за отразяване състоянието и настъпилите изменения в Актива на Баланса_ _1.2 СС за отчитане на Собствения Капитал (ОК, Резерви, Печалба от т.г. и др.)_ _1.3 СС за отчитане на състоянието на [meta_keywords] => класификация,счетоводните,сметки,според,икономическата,същност,отразените,чрез,тях,обекти [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 152989 [title] => Класификация на Счетоводните сметки [article_page] => 1 [article_html] =>

Класификация на Счетоводните сметки


1. Според икономическата същност на отразените чрез тях обекти:

1.1 СС за отразяване състоянието и настъпилите изменения в Актива на Баланса

1.2 СС за отчитане на Собствения Капитал (ОК, Резерви, Печалба от т.г. и др.)

1.3 СС за отчитане на състоянието на Пасивите в предприятието (Дългосрочни Пасиви,

Дългосрочни заеми, Краткосрочни Пасиви, Доставчици, Персонал)

1.4 СС за отчитане на стопанските процеси и резултатите от тях (с/ка Доставчици)

1.5 СС за отчитане на състоянието и настъпилите изменения в Условните Активи и Пасиви


2. Според структурата и предназначението им:

2.1 Основни сч. с/ки:

- инвентарни - имат натурално-веществен характер: Сгради, Машини, Транспортни

средства, Материали, Стоки и др.

- финансови – за отчитане на счетоводните обекти: Каса, РС, Акредитиви, Чекове и др.

- капиталови – ОК, Резерви и т.н.

- разчетни – Клиенти, Доставчици, ПОЛ и др.

2.2 Регулативни: намалят първоначалната стойност на обекта, напр. Амортизация на ДМА, ДНА

2.3 Операционни:

- чисто операционни – Разходи за материали

- калкулативни – Разходи за основна дейност ( разходи за 1-ца изделие)

- събирателно-разделителни – Административни разходи (разходи за управление)

- операционно- резултативни – Приходи от продажба на продукция, стоки, услуги (гр.70)

- финансово-резултатни – Печалби и Загуби от т.г.
СМЕТКОПЛАН

Съдържание и принципи на изграждане


1. Същност – списък на счетоводните с/ки, които предприятието ще използва в своята дейност.


2. Съдържание – с/ките са групирани в раздели и групи:

Раздел І - с/ки за Капитали (352, 353 стр.)

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/147/152989/klasifikaciq-na-schetovodnite-smetki-4-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/152989/klasifikaciq-na-schetovodnite-smetki-4-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Михаела [user_id] => 19121 )