Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Коментар върху книгата Едноминутният мениджър


Освен способността да управлява времето си, друго важно за един мениджър умение, което демонстрира едноминутния мениджър, е умението да слуша. Той не просто чува това, което му се говори, а асимилира и разбира чутото. Той не прекъсва събеседника си, задава му уточняващи въпроси, за да е сигурен, че това, което казва, бива разбрано от стоящия срещу него млад мъж, резюмира чутото, изпраща невербални сигнали към събеседника си и го гледа в очите по време на разговора. Тоест той е успял да овладее емпатията. (Лекционен курс при доц. Г. Калушев, Лекция № 9 „ Умения за слушане” от 24.11.2009г ). „ Емпатията е едно от най-важните човешки умения. Учудващо е колко малко хора го владеят” А. Маслоу.

Така още при първата среща на младия мъж с едноминутния мениджър изпъкват две важни умения за един ръководител, които той е успял да овладее – умението да управлява времето си и умението да слуша. Това предполага, че той не само може да отдели от времето си за разговор с подчинените си, а нещо повече – че този разговор ще бъде полезен както за мениджъра, който ще се опита да разбере подчинения, така и за подчинения, който ще си даде сметка, че ръководителя проявява заинтересованост и разбиране към неговите проблеми.

Не тези умения обаче са същността на едноминутното управление, но те несъмнено са необходима предпоставка за неговото реализиране. Едноминутното управление се осъществява посредством три ключа, или както са наречени в текста на книгата три „ секрета”.

Първият секрет на едноминутния мениджър са едноминутните цели. За да имаме резултат, той логично трябва да е следствие от успешно реализиране на предварително зададени цели. С поставянето на цели започва работния процес. Ако те са зададени кратко, точно и ясно, то и работата ще потръгне така. „ Целеполагането е особено важно за управлението, тъй като чрез него се определят насоките за развитието на организацията. Субектът може сам да формулира целите си, но може да ги получи и като ограничително условие от друг субект, от който зависи.” (1, стр. 19).


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала