Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Коментар върху книгата Едноминутният мениджър


За повишаване на екипната мотивация е от изключително значение членовете на екипа да определят заедно общите цели, да разпределят ролите и отговорностите помежду си и всеки от тях да е наясно каква е личната му полза от участието в този екип. Същността на едноминутните цели се състои в изписването на всяка цел и на това, което е необходимо да се направи за постигането и, на не повече от 1 страница в рамките на 250 думи, за да може всеки да я прочете за една минута. Основен момент при поставянето на едноминутните цели е предварителното им съгласуване от страна на ръководителя с прекия изпълнител на съответната цел.

Срещите на едноминутния мениджър с персонала се ограничават до една на седмица – сряда сутринта от 9 до 11 часа, когато се прави отчет на седмичната работа и се съставят план и стратегия за следващата седмица. Отделно при поставяне на всяка нова задача ръководителят прекарва известно време с изпълнителя на задачата, за да се увери, че задачата е разбрана и че служителят знае как трябва да я изпълни. Това е особено важно, понеже всяка задача е подчинена и ориентирана към целите на организацията, тя е принос за достигане на целите. А когато изпълнителят, след разговор с ръководителя си, знае какво точно се изисква от него да направи, той, ако е мотивиран, лесно ще изпълни поставената задача и сам ще може да контролира изпълнението и. Това освобождава и мениджъра, и изпълнителя от тежестта на постоянния контрол, който при недобре изяснени цели и задачи ръководителят трябва да упражнява. По този начин се увеличава свободата на действие на персонала и неговата отговорност, а оттам и чувството за принадлежност. Служителят е съпричастен не само към работния процес в организацията, но и към процеса на контрол. „ Когато управлението на персонала се осъществява в съответствие с общочовешките ценности, автономията е по-голяма и процесите на самоуправление са по-разгърнати. При самоуправлението принудата се заменя със съгласие, противопоставянето като често срещана реакция на управлението – със сътрудничество. Освен това спада социалното напрежение.” (3, стр. 232 – 233, тема 11 „ Управление на персонала в икономическата организация”, проф. д.ик.н. Т. Пачев).

Вторият секрет на едноминутния мениджър са едноминутните похвали. Похвалите заедно с паричните премии са сред най-ефективните мотиватори на персонала. Кой от двата ще използва мениджъра зависи най-вече от това какви потребности на подчинените си цели да задоволи. Всъщност именно мотивацията е това, което прави хората ефективни в професионалната им дейност. „Същността на трудовото поведение се проявява като функция и следствие от определена мотивация.”(3, стр. 257, тема 12 „ Хуманизация на труда”, д-р Д. Лазаров). Това, което искат всички служители, е справедливо отношение (като заплащане, бонуси, сигурност на работното място), постижения (да се гордеят с работата и постиженията си и съответно, да бъдат похвалени за това, да имат възможности за развитие) и добри социални отношения вътре в организацията. Тоест в основата на мотивацията стоят потребностите на хората.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала