Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Коментар върху книгата Едноминутният мениджър


Използвана литература:

1.Ангел Ангелов, „Основи на мениджмънта”, изд. „Тракия – М”, София, 1998г.

2. Д-р Кенет Бланчард, Д-р Спенсър Джонсън, «Едноминутният мениджър», « Медицина и физкултура», София, 1989, изтеглена от www.spiralata.net

3. Проф. д.ик.н. Ташо Пачев, проф. д-р Благой Колев, „ Икономическа социология”, УНСС, УИ „Стопанство”
Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала