Петък, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Компютърно интегрирани производствени системи


Компютърно интегрирани производствени системи


Автоматизираните производствени системи са сложни системи, които могат да работят в определен период от време без намесата на човек-оператор. Тези системи се различават по-между си по структура, степен на сложност, степен на автоматизация, обхват, готовност и др. Голямото разнообразие на съвременните методи и средства създава възможност за изграждането на автоматизирани системи с различна степен на сложност и автоматизация. Използването на компютърна техника при проектирането и изследването на производствените системи и вече обективна необходимост. Производствените системи се определят на основата на 2 различни множества:

  • множество на елементите

  • множество на отношенията между елементите образуващи структурата на системата.

Елементи на производствена система:

  1. Технологични единици машини, съоръжения;

  2. Промишлени роботи;

  3. Транспортно захранващи устройства;

  4. Подпалетни станции;

  5. Робокари;

  6. Автоматизирани складове и др.

Те имат не по-малко от един вход и един изход. Производствения процес се движи през елементите по направление от входовете към изходите. Елементите на производствената система се разделят на класове:

¶кл. елементи, които извършват изменение на състоянието на продукцията стругове, фрези, монтаж, заваряване и други.

¶¶кл. елементи в които не се извършва изменение на продукцията промишлен робот, транспортно захранващи устройства.

¶¶¶кл. елементи чрез които се изследва състоянието на продукцията изпитването, контрола, диагностиката и т.н.

В зависимост от вида на производството имаме твърде гъвкави производствени системи. Твърдите производствени системи са свързани с автоматизация на масовото и едросерийното производство. Последното се характеризира с повишени изисквания за технологичност на детайлите и преди всичко тяхната конструктивна унификация, точност и качество на заготовките, усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови методи на получаване на заготовката, автоматизация на манипулационните и транспортните операции и други. Автоматичните линии представляват съвкупност от технологични единици, транспортни манипулации, контролни, спомагателни и други устройства, автоматично изпълняващи предварително зададена последователност на технологичните и производствени операции за изработка на детайли, сглобени единици и изделия.

Гъвкавите производствени системи са предназначени за производството на множество групи или фамилни технологично подобни изделия, в условията на серийното производство. Основно различие на ГАПС (гъвкаво автоматизирани производствени системи) и автоматичните технологични линии (АТЛ) са тяхната гъвкавост или възможността лесно да се пригоди от производство на един детайл за производство на друг. Това се осигурява преди всичко от състава на използваните машини и съоръжения. Автоматични обработващи и измервателни машини с компютърно цифрови програмно управление, роботи с компютърно програмно управление, роботокари и специални кранове с програмно управление, складове с номерирани клетки, съдържанието на които във всеки момент се знае от управляващата


Материала е изпратен от: Стойка Вълчева
Изтегли материала