Петък, 28- ми Февруари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Бизнес комуникации и кореспонденция

Конфликти и управление на конфликтите в организацията


насочват груповата динамика като фактор и среда за ефективно постигане на организационните цели.

Управленците искат :

  • Да формират групови ценности и норми, които съответстват на организационната култура - Така организационната култура функционира като реален регулатор на трудовото поведение. Формирането на споделени групови ценности и норми е средство за ефективно управление на организационните конфликти.

  • Чрез властта в групата да се утвърждават стандарти и критерии, насърчаващи към високо равнище на изпълнение на трудовите задачи - По такъв начин се развиват саморегулатори, които стимулират всеотдайност и професионално отношение към трудовия процес. Като правило възприемането на високи трудови стандарти дава възможност конфликтите да се разрешават в интерес на организацията.

  • Да създават условия за вътрешногрупова конкуренция /ако това е благоприятно за организационните цели/ или сътрудничество - По този начин може да се стимулира продуктивно поведение. Конкурентното поведение е чест източник на конфликти. Ръководителите трябва да насърчават конкуренцията, но не на всяка цена! Те трябва да формират условия за здравословна конкуренция.

  • Разпределението на груповите роли, задачи, ресурси и тяхното координиране да води до организираност, която осигурява постигането на системен ефект - Груповата работа няма смисъл, ако не води до резултати, които надхвърлят резултатите от индивидуалните усилия на участниците в общата работа. В противен случай се изправяме пред проблема за смисъла на колективните усилия. Тук възможността за конфликти е свързана с проблема за ефективното използване на организационните ресурси, качеството на управлението и др.

  • Разпределението на груповите роли, задачи, ресурси и тяхното координиране да не противоречи на общите усилия на организационните звена за постигане на определените цели


Материала е изпратен от: ANNA DIMITROVA KARABOYCHEVA
Изтегли материала