Четв, 20- ти Февруари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Бизнес комуникации и кореспонденция

Конфликти и управление на конфликтите в организацията


В групата да се осъществява такъв обмен на информация, идеи, опит и пр., който усилва индивидуалното и груповото равнища на изпълнение на трудовите задачи

Съвместната дейност да предизвиква положителни емоции, да доставя удоволствие

При реализирането на описаните етапи се решават проблеми /вкл. конфликти/ от различно естество. Като ориентир при оценка ефективността на работния екип могат да се приемат следните критерии1

  • Организационна атмосфера - спокойна, приятна, неформална. Сплотеност, съпричастност.

  • Трудови задачи - ясно определени. Правилата на играта са справедливи и общоприемливи.

  • Отношение към другия/другите - Взаимно изслушване, внимание към другите мнения, дискусия. Собствена позиция. Споделящите преобладаващото мнение не се стремят да го наложат на другите

  • Йерархия/принос - Приносът на сътрудника е по-важен от мястото му в йерархията

  • Конфликти - Спори се за идеи и методи на работа, а не за личностите и звената

  • Контрол - Самоконтрол; отговорност

  • Решения - Стремеж към съгласие; избягва се налагане мнението на мнозинството над малцинството

  • Комуникация - Многопосочна; добра взаимна информираност надолу и нагоре; зачитане на личните разбирания в контекста на личното участие


Материала е изпратен от: ANNA DIMITROVA KARABOYCHEVA
Изтегли материала