Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Конкурентни фактори на маркетинг обкръжението и избор на маркетингови стратегии


Конкурентни фактори на маркетинг обкръжението и избор на маркетингови стратегии.

Въведение в темата

В условията на пазарно стопанство изборът на оптимална стратегия предполага непрекъсната оптимизация на механизма на осъществяване на функциите на предприятието / купувач - продавач/, като се спазва критерият за максимална стопанска и финансова изгода. Изборът на определена маркетингова стратегия е обусловен от факта, че всеки производител или търговец е необходимо да начертае предварително пътя, по който ще се развива фирмата му, за да получи определено конкурентно предимство.

Маркетинговите стратегии синтезират управлението на фирмата, заедно с пазарните й позиции. В условията на либерални отношения на пазара е необходимо да се извършват ежедневни анализи, за да се определи динамиката /рискове и заплахи на средата/, за да може фирмата правилно да определи бъдещия си път на развитие.

Маркетинг стратегията се третира и като ръководство за оцеляване. И ако за социално и икономически развитите страни тя все повече се превръща в елемент от общата бизнес култура, то за страни като България, които все още трупат опит в оцеляването и развитието на бизнеса при пазарни условия, тя е основополагащият камък, който би позволил на организациите да натрупат основни конкурентни предимства.1

Стратегията е генералната насока на действие на фирмата, която тя трябва да следва, за да постигне поставените си цели. Реализацията на маркетинг - стратегия на фирмата в голяма степен зависи от наличните или достъпни ресурси, системата на управление, организационната структура и персонала, който ще осъществява избраната стратегия.

При определяне стратегията на организацията, нейното ръководство се сблъсква с три основни въпроси, свързани с дейността й: кой бизнес /дейност/ да се продължи, кой да се прекрати и към кой нов бизнес да се премине. Стратегиите, имащи отношение към пазара на организацията, се наричат стратегии за развитие на бизнеса. В научната литература за тях се използват и понятията базисни или еталонни стратегии. Тези стратегии отразяват четири различни подходи към растежа (развитието) на организацията и са свързани с промяната в състоянието на един или няколко от следните елементи:


Материала е изпратен от: Кольо Тодоров
Изтегли материала