Пон, 30- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Конвергенция


Глава I. Световната Банка като международна институция  1. Обща характеристика и функции

Световната банка е много важен източник на финансова и техническа помощ за развиващите се страни в целия свят. Тя не е обикновена банка и концепцията стояща в основата на създаването и се различава коренно от тази на една нормална банка. Изградена е от две уникални институции, а именно от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Международната асоциация за развитие (МАР). Всяка от тези организации играе различна роля като допринася за изпълнение на мисията на СБ за намаляване на бедността и подобряване на стандартите на живот. Заедно тези две организации осигуряват нисколихвени заеми, безлихвени кредити и безвъзмездни финансирания за развиващите се страни.

Тъй като МБВР е институцията, чрез която започва да функционира Световната банка, често двете понятия се използват като синоними, а характеристиките на Световната банка, се отнасят предимно до МБВР

В последствие към горепосочените две организации (МБВР и МАР) се присъединяват още 3 организации които формират заедно добре познатата в нашето съвремие Група на Световната банка. Трите организации допълващи групата на Световната банка са:

- Международната финансова корпорация (МФК), която подпомага инвестирането в частния сектор, като подкрепя високо рискови сектори и държави;

- Многостранна агенция за гарантиране на инвестициите АГИ), осигуряваща гаранции срещу политически рискове за чужди инвеститорите и за заемодателите в развиващите се страни;

- Международният център за уреждане на инвестиционни спорове (МЦУИС), който урежда инвестиционни спорове между инвеститорите и страните, в които те оперират.


Мисията на световната банка е да подпомага, съвместно със своите партньори, развиващите се страни и хората живеещи в тези страни в борбата за намаляване на бедността. За да постигне тази своя основна цел, банката насочва своите усилия към изграждане на инвестиционен климат, разкриване на работни места и осигуряване на устойчив растеж, като същевременно инвестира в и осигурява възможност на бедни хора да участват в/ допринесат за развитието на икономиките1.


Работата на Световната Банка е концентрирана в постигане на "Целите за развитие през хилядолетието", приети от 189 страни през 2002г. на срещата на върха на Обединените нации. Те олицетворяват безпрецедентния консенсус


Материала е изпратен от: Даниела Димитрова Атанасова
Изтегли материала