Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Кореспонденция на счетоводните сметки и статии.Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството. Същност и логически основи на двойното записване


Кореспонденция на счетоводните сметки и статии

Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството.

Същност и логически основи на двойното записване.


1. Същност – двойното записване е свързано с определяне на сметките и сумите по тях, с които ще се дебитират и кредитират.

1.1 СО, предизвикващи изменение само в активите на предприятието

пример: Изтеглена е сума от РС в размер на 1000 лв. за текущи нужди. Сумата е постъпила в Касата.

Д-т с/ка Каса 1 000 лв.

К-т с/ка РС 1 000 лв.

( проста счетов. статия)

1.2 СО, предизвикващи изменение само в Пасивите на предприятието

пример: От реализираната печалба по решение на съдружниците са заделени 10 000 лв. за увеличение на ОК.

Д-т с/ка Печалба от т.г. 10 000 лв.

К-т с/ка ОК 10 000 лв.


1.3 СО, засягащи Активите и Пасивите в посока увеличение

пример: Доставени са материали за 5 000 лв. съгласно фактура.

Сумата се дължи на доставчика.

Д-т с/ка Материали 5 000 лв.

К-т с/ка Доставчици 5 000 лв.


1.4 СО, засягащи Активите и Пасивите в посока намаление

пример: От РС е погасен краткосрочен заем за текущи нужди в размер на 600 лв.

Д-т с/ка Краткоср. заем 600 лв.

К-т с/ка РС 600 лв.


2. Счетоводни статии:

2.1 Видове:

- прости (само 2 сметки)

пример 1: Заделена е сума от печалбата 2 000 лв. за допълнителни резерви на дружеството

Д-т с/ка Печалба 2 000 лв.

К-т с/ка Доп. резерви 2 000 лв.

пример 2: Закупени са материали за 800 лв. сумата е изплатена от РС.

Д-т с/ка Материали 800 лв.

К-т с/ка РС 800 лв.

- сложни:

модел А: сложна счетоводна статия, в която се дебитира една сметка, а се

кредитират 2, 3 или повече сметки. Равенството между Дебит и Кредит се запазва.


Материала е изпратен от: Людмил Стоянов
Изтегли материала