Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Корпоративни финанси


На пример: Нека 30 юни да бъде регистрационната дата. Тогава 24 юни е ексдивидентната дата. А 15 юли е датата на изплащане.

Форма на изплащане на дивидента

  • Основна форма парични дивиденти – те се изплащат по няколко начина:

  1. В лева на акция;

  2. В % на отношение на нетната печалба на акция (норма на дохода за акция)

  3. В % към цената на акция (дивидентна възвръщаемост)

Пример: Ако за всяко тримесечие фирмата е изпращала на акционерите 20лв. в дивидент за 1 акция, като тези акции се продават за 100лв., дивидентната печалба е 20% или дивидентната възвръщаемост е 20% т.е.:

  • Изплащане на дивиденти чрез нови акции

Пример: На всички 10 притежавани акции акционерите притежават една нова акция безплатно. Приема се, че източника на изплащане на дивидента чрез акции е неразпределената печалба.

  • Изплащане на дивиденти чрез раздробяване на акциите

Пример: 3 стари акции се заменят срещу 5 нови но с по-ниска стойност.

  • Изплащане на дивиденти чрез обратно изкупуване на акциите от фирмата

Връзка между дивидентна политика и цената на акциите

Различават се три теории във връзка с дивидентната политика:

Теория І – Джон Линтнър и Майрън Гордън

Съгласно тази теория дивидентната политика влияе върху стойността на акциите и богатството на акционерите.

Пример:

Цената на акциите и стойността на капитала се намаля, в която се намалява частта на печалбата, която е предназначена за изплащане на дивидентите.

Теория ІІ – Неутрална теория – Франко Моделияни и Мъртън Милър (М – М)

Съгласно тази група, политиката на изплащане на дивидентите не влияе върху повишаването на цената на акционерите.

Теория ІІІ – Радикална теория – Рамасвани

Според тази група колкото е по-малък делът на печалбата, която се плаща като дивиденти, толкова е по-малка цената на фирмата.ЗАДАЧА

% от продажбите


Същността на процента от продажбите се състои в приемането на факта, че промените в продажбите влияят върху размера на активите, които фирмата търговско дружество притежава или, с други думи, от продажбите или от постъпленията се определя какво финансиране се изисква за дадена дейност


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала