Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Корпоративни финанси


Пример: Фирма Х предвижда обем на реализирана продукция през 2001г. да се увеличи с 20%

Общи приходи и разходи за 2000г.

W – 100 000

Разходи – 80 000

Нетен доход 20 000

Дивиденти – 10 000

Приемайки, че разходите остават 80% от обема на реализираната продукция коефициента на giv плащане остава 50% (10 000/ 20 000). Изготвен е следния прогнозен отчет за приходи и разходи.

W – 120 000 Счетоводен баланс за 2000г.

Разходи – 96 000 ДА – 36 000 Основен капитал – 22 000

Нетен доход 24 000 КА – 80 000 Дълг. заеми – 15 200

Дивиденти – 12 000 Краткосрочни задължения – 6 000

Взема се решение да не се вземат по-големи заеми.

Приема се, че ДА и КА и краткосрочните задължения са и на W и КА са 80% от продажбите (80 000/ 100 000), ако обема на реализираната продукция се увеличава с 20% или 120 000лв., то КА на търговското дружество в бъдеще са предвидени като (0,80 . 120 000) = 96 000лв., базата на прогнозния нетен приход неразпределена печалба ще се увеличи с 12 000лв.

Следователно и основния капитал ще се увеличи тази стойност (22 800 + 12 000) 6 240 000лв.

Прогнозния счетоводен баланс ще изглежда по следния начин:

ДА – 432 000 ОК – 240 000

КА – 96 000 Дълг. заеми – 152 000

Кратк. з-я – 72 000

Общо: 464 000

Нематериални ресурси – 64 000 → 528 000

Следователно фирмата се нуждае от външни финансови средства в размер на 64 000лв. в резултат на нарасналата стойност на ДА, .................... да обезпечат по-голям обем продажби. И тъй като не се планира вземането на дълготрайните заеми (поради високи лихвени проценти) си стига до извода, че търговското дружество емитира нови акции.

Необходими външни ресурси =

= [px.(прогнозен обем на продажбите).(1-d)]

DS – промяна в обема на продажбите

р – отношението на нетния приход към обема на продажбите

d – коефициент на дивидентно плащане

Пасиви → задължения, вариращи по време на продажбите

НВР = лв.
Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала