stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-04 10:14:23 [path_image] => /ufiles/2/147/153249/kosveni-danyci-3-1.png [article_excerpt] => Косвени данъци Характеристика на косвените данъци С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението, консумацията или потребителските разходи. Тези данъци се включват в цената на стоките и услугите, поради което техен носител са крайните потребители. Косвените данъци са пъ [meta_keywords] => косвени,данъци,характеристика,косвените,данъци,понятието,косвени,данъци,популярно,наричат [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153249 [title] => Косвени данъци [article_page] => 1 [article_html] =>

Косвени данъци

Характеристика на косвените данъци

С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението, консумацията или потребителските разходи. Тези данъци се включват в цената на стоките и услугите, поради което техен носител са крайните потребители. Косвените данъци са първата по значение съвкупност от данъци в нашата данъчна система. Чрез тях се акумулира около 74% от държавните приходи. Косвените данъци допълват облагането с подоходнит данъци или с други думи - те представляват двойно облагане на дохода в момента на разходването му. Използва се пропорционален начин на облагане, но косвените данъци са регресивни по отношение на доходите и в този смисъл те могат да се разглеждат като антисоциални.

Косвените данъци имат и редица предимства, което ги прави предпочитани от правителствата. Тези предимства се изразяват в следното:

Видове косвени данъци

Акцизи

Акцизите са една от най-старите форми на косвените данъци. Въведени още през 17 век, те представляват надбавка към цената на стоката, която потребителят заплаща при покупката. Това именно ги прави лесна за администриране данъчна форма.

Когато изучава прилагането на акцизите, Адам Смит пише: “Мотив за използването на акцизите трябва да бъде само стремежът да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала и разточителни стоки и услуги”. Акцизите са наричани още “Данъци на греха”. В последствие с увеличаване потребностите на държавния бюджет с акцизи се облагат все по-широк кръг от стоки. Така постепенно те се превръщат в универсален оборотен данък. След появата на оборотните данъци акцизите отново се възраждат със старото си класическо предназначение.

В България (1948 г.) акцизът е отменен като самостоятелна форма и е включен в състава на данъка върху оборота. През 1988 г. акцизът се възстановява и се прилага в обща законова уредба заедно с данъка върху оборота (ЗДОА). При този закон стоките се облагат или с акциз или с данък върху оборота. От 01.04.1994 г. се приемат два самостоятелни закона - закон за акцизите и ЗДДС. При тях акцизните стоки се облагат и с ДДС.

Акцизите изпълняват 3 основни функции в икономическата система.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 19 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153249/kosveni-danyci-3-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153249/kosveni-danyci-3-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Станка Трифонова [user_id] => 8708 )