Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Косвени данъци


КОСВЕНИ ДАНЪЦИОбща характеристика – това са данъците върху потреблението (оборотни данъци). Те се понасят косвено от потребителите, независимо че данъчно задължените лица са търговци, производители, вносители. Косвените данъци натоварват доходите двойно. Веднъж при тяхното получаване и при изразходването им. Те имат регресивно действие по отношение на дохода, защото колкото е по-голям реализирания доход, толкова по-малка част от него се изразходва и следователно по-малка част се плаща за косвени данъци. От тази гледна точка косвените данъци са социално несправедливи. Освен това те винаги са пропорционални по отношение на данъчната си основа, тоест не е възможно да се установи връзка между обема на потреблението и носителя на данъчната тежест. От друга страна, обаче те толерират рационалното харчене на дохода, стимулират спестяването и инвестициите и следователно създават предпоставки за увеличаване на икономическия разтеж и заетостта. От гледна точка на фиска това са данъците с най-голяма тежест. Събират се регулярно съобразно реализацията на стоките и услугите. Техният дял в консолидираната фискална програма на отделните държави е приблизително 40%

Към косвените данъци се отнасят: фискални монополи, когато държавата сама организира определена стопанска дейност с цел регулиране на производството и търговията, както и получаването на монополно високи приходи; акцизите, индивидуални данъци; данък върху обората и ДДС.

Акцизи - това са най-старата форма на косвените данъци, налагана с оглед следните мотиви

  1. Фискален – обяснява се облагането с акцизи на масови потребителски стоки. Пример в миналото е акциз върху солта, върху чая в Китай, върху рибата, а сега върху пивото и виното, а до скоро и за кафето и черния чай

  2. Социален – ограничаване консумацията на вредни за здравето стоки и услуги: цигари, алкохол, хазарт, както и облагане на луксозната консумация – благородни метали, маркова козметика


Материала е изпратен от: Нела Христова
Изтегли материала