stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-19 06:08:55 [path_image] => /ufiles/2/148/153706/kosveni-danyci-5.png [article_excerpt] => КОСВЕНИ ДАНЪЦИ * Обща характеристика – това са данъците върху потреблението (оборотни данъци). Те се понасят косвено от потребителите, независимо че данъчно задължените лица са търговци, производители, вносители. Косвените данъци натоварват доходите двойно. Веднъж при тяхното получаване и при изразх [meta_keywords] => косвени,данъци,обща,характеристика,това,данъците,върху,потреблението,оборотни,данъци [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153706 [title] => Косвени данъци [article_page] => 6 [article_html] =>

Данъчен кредит – сумата на данъка, която регистрираното по ДДС лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ДДС за получени от него стоки и услуги по облагаеми доставки и осъщесвен внос. Данъчният кредит не се признава в следните случаи:

Има случаи на частично признаване на данъчните кредити, когато със стоките и услугите се извършват, както доставки с право на признаване на данъчен кредит, така и без право на признаване. В тези случаи данъчния кредит се признава по следния начин. Данъчният кредит е равен на нетния данък по коефициент, равен на отношението между доставките с право на признаване на данъчен кредит спрямо всички осъществени от лицето доставки за данъчния период.

Регистрация по закона за ДДС – НАП поддържа регистър по закона за ДДС, който е част от регистъра по данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). При издаване на акт за регистрация на лицата му се присфоява идентификационен номер, който започва с BG. На задължителна регистрация по закона за ДДС подлежат лицата с облагаем оборот над или равен на 50 000лв., достигнат за период не по-дълъг от 12 месеца. Когато лицето достигне такъв оборот в 14 дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация. Всяко данъчно задължено лице, за което не е на лице горното условие има право да подаде заявление за доброволна регистрация. Когато орган на НАП установи, че лицето не е изпълнило задължението си за регистрация в срок, той го регистрира служебно с издаване на акт за регистрация. При извършване на така наречените вътрешно общностни придобивания лицето също е задължено да се регистрира по закона за ДДС, когато оборота по вътрешно общностните придобивания надвишава 20 000лв.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153706/kosveni-danyci-5-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153706/kosveni-danyci-5-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Нела Христова [user_id] => 2561 )