Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Краткотрайни финансови активи


Плащанията с акредитив, чекове или други специални сметки нямат принципни различия от РС. Предварително се прехвърлят за тази цел средства от РС и след това съобразно особеностите се извършват и самите разплащания. Вместо РС в левове или валута (502/503) се използват Акредитиви в левове или валута (504/505), Разплащателни чекове (507) и Други парични сметки (509).

  • см. 504 – Дт се при откриването на Акредитива, а се Кт при закриването му или връщане на неизползваните средства. Сметката е балансова, активна.

Група 51- сметките са активни, балансови, основни, имуществени. Дебитират се с цената на придобиване при увеличение: купуване, преоценка в увеличение, замяна на сходни активи и др. Кредитира се с намаление: при продажба, преоценка в намаление и др. със същата оценка. Аналитично се водят с данни на издателя, номинална стойност, видове и брой на акциите и облигациите.

  • см. 511- използва се, за да се регулира броя и курса на собствените акции и облигации в обращение, продажба на собствения персонал или редовни акционери. Отчетната цена е цената, по която се изкупуват. При подажба разликата се отчита в см 622 и 722.

  • см. 513- активна, балансова, основна. Дебитира се при: покупка, преоценка, замяна със сходни активи, безвъзмездно получаване и др. Кредитира се при: продажба, липса, обезценка и др. Отчетната им цена е цената на придобиване. Разликата до продажната цена се отчита по см. 622 и 722.

  • см. 622 небалансова, активна. Дт се с отрицателната разлика от операции с инвестиции, а се Кт с 122

  • см. 722 небалансова, пасивна. Кт се с положителната разлика от операции с инвестиции, а се Дт с 122.

  • см. 623- небалансова, активна. Дт се с обезценката ан инвестиции, а се Кт с 122

  • см. 723- небалансова, пасивна. Кт се положителната преоценка на инвестиции, а се Дт с 122.

  • см. 624 – активна, небалансова, операциона. Дт се с отрицателните разлики от операции с валута, а се Кт и приключва с 122.

  • см. 724 – пасивна, небалансова, операциона. Кт се с положителните разлики от операции с валута, Дт се с 122.


Счетоводно осчетоводяване


Основание

Дебит

Кредит

Сума

1.


С НР са изтеглени от РС 1200лв за текущи нужди, постъпили по касата

500

502

1 200

2.

Получени от клиент 350лв в брой за продадена продукция

500

410

350

3.

Получени от МОЛ 76лв по АН, състевен ПКО

500

441

76

4.

Броен аванс на домакина 67лв за закупуване на канцеларски мат

422

500

67

5.

Платени на кредитор 79лв от касата за получена продукция

499

500

79

6

Получени записани дялови вноски в стойност на 100 лв. по РС

502

100/425

100

7.

Получен краткосрочен заем от ОББ Шумен 3000 лв по РС

502

150

3 000

8.

Придобити акции в асоциирани предприятия на фондовата борса 1000 бр по 100 лв, платени от РС

221

502

100 000

9.

Изплатени 700 лв на доставчик. от РС

400

502

700

10.

Изплатени 25 лв глоби от РС

609

502

25

11.

Получени 300 евро от клиент при курс 1.97, като вземането е възникнало при курс 1.98 лв.


624

503

410

594

3

591

12.

Продадени 100 евро от РС по 1.99, придобити по 1.98 лв.502

503

724

198

1

199

13.

Акции на АД, с цена на придобиване 5000лв са продадени за 5500лв чрез РС502

510

722

5 000

500

5500

14.

Облигации на предприятие, купени за 6000лв са продадени за 5800лв чрез касата

500

622510

5 800

200

6 000

15.

Купени акции наша емисия за 6000лв от касата

511

500

6 000

16.

Акциите са продадени за 6100лв чрез РС

502511

722

6 100

6 000

100

17.

Същите акции ако са унищожени и номиналът им е 7000лв.

100


190

511

7 000

1 000

6 000

18.

Извършена обезценка на скъпоценни камъни със 120лв.

623


513

120

19.

Купена платина за 5000лв чрез касата

513

500

5 000

20.

Скъпоценни камъни с отчетна цена 3000лв са продадени чрез РС за 2900лв

502

622513

2 900

100

3 000


Да се открият, заведат и приключат см 500 и 502
Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала