Неделя, 28- ми Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Кратък исторически преглед на развитието на геометрията


УВОД

Кратък исторически преглед на развитието на геометрията

Произход на геометрията. Терминът “геометрия” означава земемерие ( от гръцки γή—земя и µετρέω—меря).

За произхода на геометрията съдим от откъси на древни съчинения, достигнали до нас. Един такъв откъс, приписван на Евдем Родопски (IV—III в. пр. Хр.), започва с думите: “ Тъй като ние необходимо да разгледаме тук началото на науките и изкуствата, то ние съобщаваме, че геометрията, както свидетелстват мнозина, е била открита от египтяните и е възникнала при измерването на земята. Това измерване е било необходимо поради разливането на реката Нил, което постоянно е заличавало границите. Няма нищо чудно в това, че тази наука, както и другите, е възникнала от нуждите на човека.”

От запазените откъси на древноегипетски съчинения е установено, че геометрията се е развивала не само от необходимостта да се измерва земята, но също и от измервания на повърхнини и обеми при землени и сторителни работи.

Развитие на геометрията. В развитието на геометрията могат да се отбележат четири периода.

Първият период е периодът на зараждане на геометрията. Родина на геометрията се считат Египет и Вавилон. Появата на науката геометрия трябва да се счита от установяването на първите общи зависимости между геометричните величини. Кога точно са били намерени тези зависимости, не е установено. Най-ранните достигнали до нас съчинения, които съдържатгеометрични сведения, датират от около XVII в. пр. Хр. ( Папирусът на Ахмес и Московският папирус) от древния Египет. Надали обаче те въобще са първите съчинения, които съдържат елементи на геометрични знания. Геометричните сведения от този период обхващат преди всичко начини за пресмятане лице на триъгълник и трапец; обем на паралелепипед и пирамида с квадратна основа.

В Московския папирус се срещат задачи за определяне обема на пресечена пирамида с квадратни основи, като е използвана известната формула(a и b са дължини на страните на основите, h—дължината на височината; те обаче фигурират с конкретни числови данни).


Материала е изпратен от: Мариела Иванова
Изтегли материала