Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Курсов проект
I.Задание на курсовият проект

Даден е двумерен масив А[N,N], където N е цяло число в интервала [3,25] и се въвежда от клавиатурата. Да се състави програма,която въвежда стойностите на елементите на масива и използвайки меню, реализира чрез функции:

1. намира сумата от индексите на минималния елемент (предполага се, че той е единствен).

2. формира нов масив B, който има за елементи отрицателните елементи на масива А, които лежат върху главния диагонал.

3. коригира масив А, като заменя елементите му със сумата от старата им стойност + номера на реда + номера на стълба.

4. извежда на екрана променения масив в табличен вид.

II. Теоретична частПри разработване на големи програмни проекти често отделните части се пишат от различни програмисти или някои от тях вече са написани, така възниква необходимостта за обединение на няколко първични файла. От друга страна удачно е често използвани определени дефиниции да се обединят в първичен файл написан еднократно и многократно използван.В стандарта на C описанието на библиотечните функции е запазено в отделни файлове. Тези файлове се нар. заглавни (хедърни) и задължително се записват с разширение *.h#include<име.h> или #includeиме.h

Когато името е с файла се търси първо в каталога, в който е записана програмата, а после в системния. Възможно е един заглавен файл да съдържа в себе си друг вложен.

Основни заглавни файлове са:

stdio.h-включени са входно-изходните функции

math.h-включени са математически функции

conio.h-включена е clrscr и др.

ctype.h-макроси за работа със символи


Материала е изпратен от: GANKA BOZADZHIEVA
Изтегли материала