Сряда, 27- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Курсова работа по Дистрибуционна политика
ИЗВОДИ И ОЦЕНКИ


Добруджа”-АД е предприятие от текстилната промишленост. За разлика от много други обаче то е намерило своя пазарна ниша , чрез умела маркетингова стратегия разумно примерен мениджърски риск и ефективно действащи дистрибуционни канали. При пазарните ниши в Европейския съюз и цял свят дават основание да се предположи, че е реално увеличена продукцията за износ(предимно тъкани)-от 70% на 75% към края на прогнозния период. Макар и да се увеличават приходите от продажби това става с темпове по- ниски от инфлацията за периода. Положителният финансов резултат е постигнат през последните две години, когато показателите за рентабилност са положителни величини. Дружеството е напълно зависимо от кредиторите си. Високата кредитна задлъжнялост обуславя ниската степен на ликвидност и е основната причина за незадоволителните финансово-икономически показатели. Решаващо влияние на резултатите оказва високата икономическа нестабилност в страната. На лице е добра организация и управлиние на технологичния процес. Мениджърското управление е пазарно ориентирано и достатъчно гъвкаво, за да отговори на динамичната обстановка в страната. На лице е един завършен цикъл на производството, което дава възможност за усвояване на нови изделия. Качеството на продукцията е на средноевропейско равнище, благодарение на което фирмата намира пазар в страните от ЕО. Използването на фирмени кредити от доставчиците от една страна позволява на дружеството да запази платежоспособносттаси, от друга страна през дългия период на преработка и реализация продукцията на външния пазар. Това е един удачен начин за съхраняване и управление на паричните потоци. Оценката на инвестиционните проекти на предприятието дава положителни резултати и ако се осъществи ще подобри неговото финансово състояние. Макар ефекта от проектите да е оценяван по строго регламентирани критерии не да абсотютизираме математическите резултати, когато се прилагат в икономическата сфера, защото много дейности са провеждани неадекватно от пазарната система.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала