Сряда, 27- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Курсова работа по Дистрибуционна политика


За подобряване финансовото състояние на фирмата се препоръчва, тя да разшири дистибуционната си мрежа на вътрешния пазар, с което ще се увеличат продажбите, потребителите ще имат по-голям достъп до продукцията `и, при минимум разходи.

Съвременното индустриално общество е немислимо без добре организирана и ефективно управлявана дистрибуция. Тя осигурява връзката производители--потребители и прави реално осъществим постоянно повтарящия се цикъл: производство—разпределение—потребление .

Използвана литература:

  1. Въведение в маркетинга”-УИ ”Стопанство”-1999 г.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала