Сряда, 27- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Курсова работа по Дистрибуционна политика
Добруджа”АД е едно средно голямо за българските представи промишлено предприятие,подотрасъл лека промишленост. Мисията му е свързана с основната идея за създаването и развитието му, натрупания опит и изградения имидж. Мисията е фактор който се взема под внимание при разработването на целите и определянето на неговата основна стратегия. Тя уточнява насоките на производството, полето на дейност:основни продукти които ще се произвеждат;главни пазари които ще бъдат задоволявани.

Икономиката не е механична съвкупност от дейности и стопански субекти ,които ги реализират. Влиянието на икономическата среда върху поведението на производителите и покупателната способност на населението, изразена чрез неговите номинални и реални доходи и равнището на спестяванията му. Малката по мащаб покупателна способност води до свиване на търсенето в страната,поради тази причина фирмата е маркетигово ориентирана към външните пазари - целта и е печалба, а начина е задоволяване на потребности. Тенденциите за приобщаване на националната ни икономика към стандартите и изискванията на ЕС обуславя и възходящото развитие на потребителското търсене и потребление на продукцията, базирана на естествени материали, отговаряща на екологичните изисквения и санитерно-карантинните изисквания на Обединена Европа. Постепенното снижаване на мита и митнически такси, хармонизирани с единната политика с ЕС е още едно облекчение и перо за снижаване на себестойността на продукцията. В момента “Добруджа” АД е едно от предприятията на територията на силистренска област, определено със заповед на МФ за голям данъкоплатец. Приносът му в регионалната икономика е значителен поради обема на внасяните данъци и такси. Дружеството осигурява постоянна трудова заетост на повече от 600 човека и един от големите работодатели в региона.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала