stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-02 05:48:04 [path_image] => /ufiles/2/148/153725/kursova-rabota-po-korporativni-finansi-2.png [article_excerpt] => ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНА: КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ Семестриален изпитен казус № 1 Фирма “Нора”АД, гр. София към 31. 03. 2010 г. представя следния счетоводен баланс за 2009 г.: Активи № Балансова позиция Сума А. Дълготрайни активи I. Производствени и търговси сгради 30000 II. Машини и с [meta_keywords] => център,дистанционно,обучение,дисциплина,корпоративни,финанси,семестриален,изпитен,казус,фирма [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153725 [title] => Курсова работа по корпоративни финанси [article_page] => 1 [article_html] =>ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕДИСЦИПЛИНА: КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ


Семестриален изпитен казус № 1

          Фирма “Нора”АД, гр. София към 31. 03. 2010 г. представя следния счетоводен баланс за 2009 г.:

  Активи

Балансова позиция

Сума

А. Дълготрайни активи

 

I. Производствени и търговси сгради

30000II. Машини и съоръжения

20000III Участия /акции/

5000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III/

55000

Б. Краткотрайни активи

 

I. Материални запаси

20000II. Краткосрочни фирмени ценни книжа

5000III. Търговски ценни книжа

5000IV. Разплащателни сметки

5000V. Наличности в касата

6000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II + III + IV + V/

41000

 

3.

Сумата по актива /A + Б/

96000

Пасиви

 

 

 

А. Собствен капитал

 

I. Основен капитал

22000II. Резерви /целеви, общи, специализирани/

4000III. Неразпределена печалба

4000IV. Текуща печалба за периода

10000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III + IV/

40000

Б.Привлечен капитал

 

I. Дългосрочни и средносрочни кредити

26000II. Краткосрочни кредити

30000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II/

56000

 

3.

Сума на пасива /А + Б/

96000


За 2009 г. фирмата е реализирала продажби в размер на 70000 лв.. Иска се:

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 7 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153725/kursova-rabota-po-korporativni-finansi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153725/kursova-rabota-po-korporativni-finansi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Росица Димова [user_id] => 622 )