Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Курсова работа по корпоративни финанси3. ЛИКВИДНОСТ НА ФИРМАТА И КОФИЦИЕНТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Ликвидността на фирмата показва способността част от инвестициите или всички инвестиции да се трансформират в пари, това е възможността на фирмата да плаща своите краткосрочни задължения.

Коефициентите за ликвидност са количествени характеристики на способността на фирмата да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, без разходите за бъдещи периоди. При изчисляването на коефициентите се съпоставят активите и задълженията.

А. ОБЩА ЛИКВИДНОСТ


Кгл = краткотрайни активи / краткосрочни задължения

41 000 : 30 000 = 1,366

Този коефициент позволява да се провери дали капиталите, използвани за финансирането на величина от актива, ще останат на разположение на фирмата през този период, най-малко равен на продължителността на живот на този актив. От направените изчисления е видно, че с наличните си КА фирмата може да покрие текущите си задължения 1,366 пъти. Което означава, че фирмата разполага с повече краткотрайни активи от задълженията си към определената балансова дата.


Б. СЪКРАТЕНА ЛИКВИДНОСТ

Ксл = (краткотрайни активи – материални запаси ) / краткосрочни задължения (КА – З) / КП

( 41 000 - 20 000) : 30 000 = 21 000 :30 000 = 0,7

Този коефициент характеризира ликвидността на предприятието като изключва запасите от анализа. Чрез този коефициент се установява частта от запасите, която отговаря на минималната стойност на необходимия запас за осигуряване на нормалната дейност на фирмата. Показателите на този коефициент могат да бъдат равни, по-големи или по-малки от единица, ако тези показатели са равни или по-високи означава, че фирмата не финансира запасите си с краткосрочни дългове.


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала