Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Курсова работа по статистика
Фирма ЕТ “Бони Оборот Холдинг” се специализира в производството на трайни колбаси, раздробени меса и местни разфасовка. Тя е със седалище гр. Ловеч – един изключително развит от растениевъдна и животновъдна гледна точка район. Това е една благоприятна предпоставка за ресурсоосигуреността на производственият процес, а от там и за осъществяване основната дейност на фирмата. Положителна роля играе и факта, че месодобивната и месопреработващата промишленост е един от основните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост, която играе традиционно важна роля за изхранване на населението.

Предмет на изследване в настоящият анализ е производството на някои остновни артикули от фирма ЕТ “Бони Оборот Холдинг”.

Целта на изследването е индексния анализ на производство на фирмата за 2006-2007г.

Задачи:

  1. Индексен анализ чрез използването на агрегатния метод за построяване на индекси.

  2. Анализ на агрегатния метод.

  3. Приложения на агрегатния метод върху данните за производство на фирмата.

    • Определяне индекса на масата

    • Определяне индекса на физическият обем

  • Определяне индексът на равнище


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала