stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 06:54:30 [path_image] => /ufiles/2/148/154287/kursova-zadacha-po-kolichestveni-metodi-i-statistika-1.png [article_excerpt] => ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Курсова работа по „Количествени методи и статистика” Задача 1. Да се реши транспортната задача В1 В2 В3 В4 А1 4 7 9 2 30 А2 9 5 8 1 60 А3 4 1 3 11 120 90 25 35 70 Задача 2. Има пет работни места Р1 , . , Р5 и четирима кандидати К1 ,. . , К4 , като заплатите са дадени в м [meta_keywords] => технически,университет,софия,курсова,работа,количествени,методи,статистика,задача,реши [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154287 [title] => Курсова задача по Количествени методи и статистика [article_page] => 5 [article_html] =>

F’=F-θδ24 =1450-60.15=550.


Задача 2. Има пет работни места Р1 , . , Р5 и четирима кандидати К1 ,. . , К4 , като заплатите са дадени в матрицата:Намерете оптималното разпределение: min Заплащане при условие, че място Р2 трябва задължително да бъде заето.


Решение:Тъй като броят на работните места е различен от броя на кандидатите въвеждам фиктивен кандидат, като съответните заплати са равни на 0.

С=Решавам по унгарски метод и определям min елемент на всеки ред на С,а именно {0;5;0;0;0} и съставям С’ като изваждам от елементите на всеки ред съответния min елемент.

С’=


Определям min елемент на всеки стълб на С’, а именно {4;2;6;0;0}и съставям С\'\' като изваждам от елементите на всеки стълб съответния min елемент.Определям минималния брой покриващи линии за всички елементи равни на 0 в С”.

[url] => drugi [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154287/kursova-zadacha-po-kolichestveni-metodi-i-statistika-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154287/kursova-zadacha-po-kolichestveni-metodi-i-statistika-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Николай Димитров [user_id] => 16134 )