Вторник, 23- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Лекции по ботаника


14. Подотдел Pinophytina


І. Общо разпространение – космополити. Отделът включва 73 рода и 620 вида.

ІІ. Разпространение в България – 5 рода и 15 вида.

ІІІ. Характеристика:

 1. Устройство – дървесни растения и храсти. Стъблото е разклонено моноподиално. Дървесината е изградена от трахеиди, липсват трахеи. Листата са игловидни или люсповидни. Имат само две проводящи снопчета.

 2. Размножаване – цветовете са еднополови, просто устроени. Нямат истински околоцветник. Образуват шишаркоподобни съцветия. Мъжкият цвят е съставен от тичинки с радиално разположени поленови торбички. Женският цвят се състои от една, рядко две голи семепъпки. Опрашването се извършва чрез вятъра. Оплождането е сифоногамия (с неподвижни клетки в поленова тръбичка) или зоидиогамия (със сперматозоиди). Семената се образуват в шишарки или в месести образувания.

 3. Цикъл на развитие – смяната на поколенията е хетероморфна.

ІV. Класификация:

 • КЛАС CORDAITOPSIDA

ФОСИЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 • КЛАС GINKGOPSIDA

ФОСИЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РОД GINKGO

 • КЛАС PINOPSIDA

РОДОВЕ PINUS, ABIES, PICEA, SEQUOIA

 • КЛАС TAXOPSIDA

РОД TAXUS


Клас Гинкови (Ginkgopsida)

І. Общо разпространение – Китай и Япония. Отделът включва 1 род и 1 вид - Ginkgo biloba.

ІІ. Разпространение в БългарияGinkgo biloba – само като парково растение.

ІІІ. Характеристика:

 1. Устройство – листопадно дърво. Достига до 30 м височина и 3 м диаметър на стъблото. Короната е изградена от дълги и къси клонки. Листата са ветриловидни с дихотомично жилкуване.

 2. Размножаване – цветовете са разположени в пазвите на листата. Мъжките цветове имат тичинки с къса дръжка и две поленови торбички. Образуват съцветия, подобни на реса. Женските цветове имат две открити семепъпки, разклонени дихотомично. Двудомно растение. Оплождането е зоидиогамия. Между опрашването и оплождането изминават няколко месеца. Семената приличат на костилков плод. Те имат външна месеста, средна вдървеняла и вътрешна ципеста обвивки.


Клас Иглолистни (Pinopsida)

І. Общо разпространение – космополити. Отделът включва 67 рода и 600 вида.

ІІ. Разпространение в България – 4 рода и 14 вида.

ІІІ. Характеристика:

 1. Устройство – дървесни растения и храсти. Стъблото е моноподиално разклонено. Разклоненията са разположени в прешлен. Короната е изградена от дълги и къси клони. Листата са дихотомично разклонени с успоредно жилкуване. Вечнозелени – живеят до 9 години, рядко сезоннозелени. Във всички части на растението има смолисти канали.

 2. Размножаване – едно- или двудомни растения. Мъжките и женските цветове са събрани в шишарки. Оплождането е сифоногамия. Семената се образуват в шишарки. Притежават ципеста крилатка.

ІV. Разпространени у нас видове:


Материала е изпратен от: Станимира Костова
Изтегли материала