Пон, 18- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Лекции по Геология- 1


В България силове с горнокредна възраст са широко развити в Източното Средногорие и по състав те са от габро, монцогабро, монцодиорити или от алкални габроиди.

Б.8. Лаколит. Лаколитите са куполовидни, гъбообразни, хлебовидни плутонични тела с плоска основа и издута горна повърхност (фиг.5.7-а). Те са вложени всред пластовете и слоевете на по-старите скали. Създават се, когато магмата, изкачвайки се нагоре през главно хоризонтални скали в плитките нива на земната кора срещне по-устойчив слой, под който топилката се разпростира хоризонтално и го издува. Ако магмата срещне слой, който не е така устойчив, тя ще образува сил. Колкото по-вискозна е магмата, толкова по-силно може да издуе горния пласт и затова киселите и междинните типове магми по-често образуват лаколити. Разпукването и отслабването на съседните скали може да създаде условия за инжектиране на магма около централното тяло. Лаколитите могат да бъдат прости (симетрични и асиметрични) и сложни с езикообразни форми. Максималната дебелина може да достигтне до 1000 m, а диаметърът им - от 1 до 10 кm.

Б.9. Бисмалитът е цилиндрично или конусовидно плутонично тяло със закръглено напречно сечение (фиг.5.7-б). Образуването му е свързано с пробивното действие на плитко заложената магма, която не е успяла да достигне до земната повърхност.

Б.10. Факолит. Това са лещообразни съгласни тела с неголеми размери, разположени в нагънати скали (фиг.5.8). Когато са вложени в антиклинала, те са изпъкнали нагоре, а в синклинала - са вдлъбнати. Настаняването на магмата се благоприятства от страничен натиск, причинил разхлабването на пластовете във височина и създал място за внедряването й, което е пасивно. Факолитите се образуват в относително дълбоките нива и имат резки или постепенни контакти. Ако в магменото тяло има някаква първична слоистост, то тя обикновено е субпаралелна на контактите или успоредна на осевата равнина на гънките. Скалният състав е разнообразен, а площното разпространение може да достигне до десетки километри.

Б.11. Конична пластина. Коничните пластини са тънки плоски тела с кръгови очертания в план и наклонени навътре, така че образуват обърнат надолу конус. Отделните пластини са с дебелина само от няколко метра, но броят им може да е много голям. Обикновено коничните пластини са концентрично подредени и всички се събират в дълбочина към общ магматичен център. Често асоциират с пръстеновидните интрузии (фиг.5.9).

Класически примери за конични пластини са описани в Терциерните магматични комплекси в Шотландия, където около стотици и хиляди конични пластини са разположени около габрови интрузивни централни плутони. В България


Материала е изпратен от: Васил Кокарешков
Изтегли материала