Четв, 3- ти Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Лекции по Геология- 1


почти постоянни. Често в потока се формират отворени лавови тръби или даже пещери.

Аа потоците имат крайно неравна и груба повърхност, често шуплеста и шлакоподобна, фрагментирана неправилно. Шлаковидните късове са остроръбести и са се развили от автокластично разчупване на затвърдялата лавова кора по време на движението на потока. Разстоянието между по-големите фрагменти може да бъде частично запълнено с по-финозърнест материал, получен от разтрошаването на по-големите късове. В стръмния преден край на активния лавов поток образувалите се късове падат на земята, където се създава покривка от остроръбест чакъл, върху която потокът напредва като се обрушава и затрупва всичко пред себе си. Подповърхностната зона е от споени фрагменти, а вътрешните части могат да са доста плътни и след изстиването да развиват правилни призматични многостенни колони.

Блоковата лава представлява безпорядъчно натрупване на ръбести многостеннии по-големи каменни блокове с относително гладки стени, чиито размери са между 0.5 и 1.0 метра. В горнището и по фронта на придвижване фрагментите могат да бъдат и по-дребни.

Различията между трите типа потоци се дължат главно на вискозитета на магмите им. Базалтите от океанските щитови вулкани и от континенталните лавови плата изригват предимно като аа потоци, а орогенните базалти и андезити - като блокови лави. Много от потоците могат да изменят стила си на придвижване и формата си от тип пахоехое (в началото), през тип аа (в средата) и до блокова лава (в края на движението си). Лавовите потоци с фелзичен състав (риолити, трахити) се срещат редко и са обикновено много къси като придвижването им се дължи само на много стръмните склонове на релефа. В този тип магми много по-чести са пепелните потоци и лавовите куполи.

Силно алкалните мафични лави са изключително подвижни, поради богатството си на летливи. При ерупцията на вулкана Ниярагонго в Заир през 1977 г. около 20 млн.m3 по обем лавово езеро от мелилитов нефелинит се е източило за по-малко от един час, а на места потокът е бил по-тънък от 1 m. (Tazieff, 1977).

В.2. Покров (лавово плато). Покровите (flood basalts, plateau lavas, sheet-like flows) са продукт от ерупцията на много големи обеми от силно теклива лава, която е покрила обширни площи и е с малка дебелина (фиг. 5.13). Обикновено изливите са няколкократни и се счита, че се подхранват от линейни пукнатини, но в някои области под плоските лавови плата има и централен тип вулкани (вулканът Хекла в Исландия например, е свързан по този начин с отгоре лежащи терциерни лави). В САЩ плато провинцията на река Колумбия асоциира с огромни дайкови снопове, за един от които има оценка, че


Материала е изпратен от: Васил Кокарешков
Изтегли материала