stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-25 01:19:27 [path_image] => [article_excerpt] => 3. ЗАДАЧИ НА ПЕТРОЛОГИЯТА Задачите на петрологията могат да се формулират по следния начин: а) Полеви изследвания за формата на тялото, размерите му и взаимодействието му с вместващите го скали (оръдия - чук, лупа, теоретична подготовка, опит). б) Определяне на веществения състав на скалите. - минер [meta_keywords] => екции,еология,петрологият,ормулира,едния,полеви [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 13061 [title] => Лекции по Геология- 1 [article_page] => 22 [article_html] => броят на дайките в него надхвърля 21 000, а общият обем на излятата лава е 195 000 кm3. Толеитовите базалти преобладават във всички провинции на лавови плата, но в подчинено количество се срещат и други скални типове.

Известни големи плато базалтови провинции са лавите Кару в Южна Африка (площ 2 млн.кm2 със средна дебелина от 0.7 кm.), Сибирското плато (250 000 km2 с 0.4 км. средна дебелина), платото Парана в Бразилия (120 000 кm2), платото Декан в Индия (500 000 кm2 и средна дебелина 1.0 m.), Патагония (Аржентина) и др. Колосалният обем на тези лави впечатлява, когато го сравним с най-големия действащ вулкан в Европа Етна, чиито лави имат общ обем само от около 500 кm3. Все пак трябва да се има предвид, че този обем магма е доставян в течение на дълъг период от време (за платото на река Колумбия той е повече от 10 Ma. и там броят на отделните потоци е между 120 и 150, а средната им индивидуална дебелина е 15 - 30 m).

Тектонската обстановка, в която се срещат големите базалтови плато провинции е свързана с оси на океански спрединг (Исландия), с отварянето на Северния Атлантически океан (Британско-Арктическата провинция на Гренландия, Шотландия и Ирландия). Провинциите Парана, Кару и Декан вероятно са свързани с разцепването на Гондвана, а Етиопските платобазалти и тези от река Колумбия - с осите на океанско разширение в Червено море и в източния Тихи океан. Част от тези базалтови провинции могат да се обяснят с развитието на задно дъгови окрайни морски басейни.

Централните ерупции са от един център на вулканска дейност. По-голямата част от съвременните вулкани са от този тип, а формите на телата са много разнообразни.

В.3. Лавов купол (кубе). Лавовите куполи се образуват чрез активното издигане на силно вискозната лава около магмопроводящите канали от централен тип. Движението на гъстата лава, най-често кисела или алкална по състав, се предизвиква от натиска на постъпващия отдолу трудноподвижен материал. Образувалата се лавова запушалка се изтиква постепенно и издува отгоре лежащите пепелни и туфови отложения. Ако куполът възникне от непрекъснатата добавка на нови порции лава, той се издува и разширява, външната му обвивка се разпуква и от пукнатините лавата може да пробие и да изтече като дебели потоци. Такива куполи се наричат ендогенни. Размерите им са от няколко метра в диаметър до няколко стотин метра. Един от най-известните куполи Лассен-Пик в Калифорния има повече от 1600 m в диаметър в основата си, а височината му е 600 m. Ендогенните куполи могат да формират много високи кулоподобни игли, които са с относително малко напречно сечение. Растежът им продължава само няколко часа, но в някои случаи е и по-бавен. Прочутата игла (пик) на вулкана Мон Пеле на остров Мартиника

[url] => drugi [cpages] => 35 [image_path_1] => /images/noimage_660x260.png [image_path_2] => /images/noimage_150x150.png [art_id_redir] => 0 [fullname] => Васил Кокарешков [user_id] => 17450 )