Сряда, 20- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Лекции по Геология- 1


при изригването му от 1902 г. е нараствала в течение на 9 месеца и е достигнала до 300 m височина. Иглата няколкократно се е разрушавала по време на израстването си и има изчисления, че ако не е имало загуба на материал, би достигнала крайна височина от 800 m. Само за 10 месеца след образуването си, иглата се е разрушила напълно и на нейно място се е образувало натрупване от скални блокове. Екзогенните куполи се образуват от натрупването на последователни порции от вискозна лава, пробила пътя си от отверстие разположено близко до сводовата част. Потоците лава се натрупват един върху друг. Около централния обем на куполите и по близко повърхностните му части се образуват брекчии от разпукването на затвърдялата периферия под напора на още течната лава от вътрешността.

В.4. Нек (гърловина). Това е стълбовидно тяло, удължено вертикално и със сравнително малки размери, което е запълнило гърлото на вулканската постройка. В изграждането на нековете могат да участват и пирокластични материали.

В.5. Субвулканските дайки са свързани генетически с вулканската дейност и най-често са подводящите канали на централния вулкан.

В.6. Кратери и калдери. В централните части на много вулкани се срещат допълнителни овални депресии в релефа. Малките вдлъбнатини с диаметър по-малък от 1 кm. се наричат обикновено кратери, а по-големите пропадания - калдера (Фиг. 5.13I). Често това са остатъци от централните вулкански апарати, от които са се съхранили само окрайните части на структурата. Повечето кратери, разположени на върха на вулканския конус са резултат от експлозивното отнасяне на скалния материал, с което се е отворило отверстието. Някои от кратерите и почти всички калдери са резултат от пропадане на кухини, създадени след изливането на определена порция лава. Размерите на калдерите са от първите няколко километъра до няколко десетки кm. Диаметърът на калдерата на вулкана Килауеа в Хаваите е 48 кm., на вулкана Кракатау в Индонезия - 8 км., а на вулкана Санторини в Гърция - 14 km. Най-големи от известните вулкански постройки от този тип са калдерата на Йелоустоун Парк в САЩ (70 km) и тази на вулкана Сан Хуан в Колорадо - 45 кm.

Калдерите се разделят на три типа: (1) калдери на обрушване (пропадане), свързани с базични щитови вулкани, при които лавата се излива без изхвърляне на пирокластика; (2) експлозивни калдери, свързани с кисели вулкани, като образуването им е предшествано от твърде обемни ерупции на вулканска пепел и пемза и (3) резургентни калдери, предизвикани от повторно издигане на дъното, издуването му и разпукването му от подновена магматична дейност. Съществуват и т.н. ерозионни калдери, които обаче нямат магматичен произход.

В калдерите на пропадане начинът на колапса и характера на ерупцията на лавата служат за критерии (Williams & McBirney, 1979), по които те могат да се разделят на няколко типа: - Тип Масайя (по името на вулкана Масайя в Никарагуа) образува калдера от постепенно разрушаване и пропадане на отделни блокове и скални късове в площ много по-широка от тази на съществуващия вулкан, без пукнатинни ерупции вътре в


Материала е изпратен от: Васил Кокарешков
Изтегли материала