Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Лекция 1 - генно инженерство


Лекция 1

Лекция 1 Основи на молекулното клониране

Част I. Възникване, същност и перспективи пред генното инженерство1. Въведение

1.1. Определение за ГИ създаване на рекомбинантни ДНК-молекули чрез съединяване in vitro на генетичен материал с различен биологичен произход и въвеждането им в клетки-гостоприемници.

1.2. Законови дефиниции за генни манипулации: Във Великобритания: Формиране на нови комбинации от наследствен материал чрез вкарване на молекули на нуклеинови киселини, получени по някакъв начин извън клетка, в някаква вирусна, бактериална плазмидна или друга векторна система, позволяваща тяхното включване в организма-гостоприемник, в който в природни условия те не се срещат, но в който те са способни да се разпространяват.

1.3. Работно определение ГИ представлява група от техники, позволяващи ДНК-последователности да бъдат изолирани от организмите, в които те са възникнали по естествен път и да бъдат разпространявани чрез лабораторни техники в същите организми или други гостоприемници, процес известен още като генно клониране2. Предпоставки за възникването на ГИ

2.1. Характеризиране на материалния носител на наследствената информация ДНК

2.1.1. Опити на Грифит с пневмококи 1928 г.


Материала е изпратен от: Йорданка Желева
Изтегли материала