Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Български език и Литература Йордан Йовков

Личностно и общностно битие и съзнание в разказите на ЙовковЛичностно и общностно битие и съзнание в разказите на Йовков

Героите на Йовков изразяват схващанията на твореца, осъзнал ролята и значението на общочовешките ценности. Той не поставя акцента върху острите социални отношения и сложните класови противоречия в обществото. Те са пречупени през призмата на морала на личността и общността. Като тръгва от битието на героите си, Йовков ни насочва към техния душевен свят, представя го с богата гама от движения и нюанси, с цяла система от сложни връзки. Сякаш през увеличително стъкло той изследва човешките отношения, анализира ги, коригира ги, прави ги съвършени и идеални. Преди да ги измени и издигне на ново равнище, той "разпъва" човешката душа, изправя личността пред сложни морални проблеми, сблъсква читателя с нови и стари разбирания на личността и общността. Героите му носят вътрешна неудовлетвореност, несъгласие и непримиримост. Те са силни личности, готови с цената на живота си да се променят духовно, да запазят индивидуалността си, да променят общността. Извървявайки дълъг и сложен път, творецът ни прави небезучастни свидетели на сложни причинно-следствени връзки в техния вътрешен свят. Битието и съзнанието на личността и общността образуват съвкупност от отношения. която е в процес на промяна. Общностното и личностно съзнание непрекъснато се провокира и се поставя на проверка от различни нравствени ценности. Отношенията между общностното и личностно съзнание може да имат различна посока, подчиненост, скорост на развитие и т.н. като основно доминира отношението между битието и съзнанието на личността и общността. To обаче не изчерпва възможните други отношения като: битие и съзнание на личността битие и съзнание на общността, битие на личността и съзнание на общността и т.н. Отношенията са динамичнм, постоянно или променливо промеиящи се, взаимно допълващи се, противопоставящи или изключващи се. Като имаме пред вид, че битието и съзнанието могат да бъдат повече или по-малко социално и нравствено детерминирани или по друг начин определени, стигаме до извода, че в Йовковите разкази е неизчерпаема възможността от връзки и отношения между личностното и общностно битие и съзнание. Нещо повече, самата социална и нравствена основа може да бъде различна при отделните герои, при отделната личност или при общността. Тези сложни отношения са частично изяснени от литературната критика и се нуждаят от анализ.


Материала е изпратен от: Стоян Железов
Изтегли материала