stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-04 03:03:54 [path_image] => /ufiles/2/148/153821/lizinga-kato-nachin-za-uvelichavane-aktivite-na-firmata-1.png [article_excerpt] => Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата Логиката на пазарното стопанство и развитието на отделните сектори на икономиката налагат все по - пълното прилагане на разнородни източници за осигуряването на финансовите и производствени пазари. Една традиционна форма за участие в международни [meta_keywords] => лизинга,като,начин,увеличаване,активите,фирмата,логиката,пазарното,стопанство,развитието [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153821 [title] => Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата [article_page] => 1 [article_html] =>

Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата

Логиката на пазарното стопанство и развитието на отделните сектори на икономиката налагат все по - пълното прилагане на разнородни източници за осигуряването на финансовите и производствени пазари. Една традиционна форма за участие в международните икономически отношения - лизингът, заслужава особено внимание в съвременните условия за развитие на световната икономика. През последните тридесет години лизингът в световен мащаб достигна значителен дял от общите инвестиции, превръщайки се в показател за зрелостта на финансово-кредитната система на развитите икономики. Следвайки тази тенденция, лизинговият пазар в България започна своето развитие, но за съжаление, в не дотам благоприятна макроикономическа обстановка, което поставя финансовите мениджъри в една сложна и рискова ситуация. През 2004 год. лизинговия пазар нарастваше с темпове, изпреварващи много други сектори от икономиката. Въпреки изострената конкуренция вследствие на увеличаване на броя на лизинговите компании пазарът остава силно незадоволен от качествени лизингови услуги. Но в последните няколко години пазарът се развива твърде бързо и секторът отбелязва подем, обоснован от обновяването на съществуващите производства, създаването на нови такива, което кореспондира с приемането на страната ни в европейската структура. През 2005 г. лизинговите дружества усетиха засилена конкуренция както от новите банкови дружества, така и от самите банки, които агресивно предлагаха кредити за автомобили, машини, оборудване и имоти. Предимства имаха тези които осигуряваха бърза и качествена услуга. Развитието на лизинговия пазар през 2007 г. бе съпътствано от благоприятна финансова и икономическа стабилност. През изминалата 2008 г. БВП бележи ръст от 6,21 %, което предполага благоприятна среда за развитие на лизинговата дейност през 2009 г.

Високите изисквания, поставени пред нашите производства за качество, технически показатели и други стимулираха родните дружества да обърнат по-голямо внимание на съществуващия машинен парк и да пристъпят към неговото обновяване и увеличаване на дейността си. Наред с това се появява и необходимостта от такава форма на финансиране, която няма да погълне голяма част от капиталовите ресурси, необходими за бизнеса, а именно финансирането чрез лизинг.

От гледна точка на лизинговия пазар България е по-близо до Европейския съюз, отколкото в много други сектори. Лизинговият пазар отбеляза силен растеж през миналата година и по всичко изглежда, че бумът ще продължи и през 2009 г. Лизинговият бизнес в нашата страна се намира в етапа на бурен растеж. Изострената конкуренция, увеличеното търсене на автомобили и други активи, банковите рестрикции и членството ни в ЕС ще стимулират растежа на лизинговия пазар и ще подобрят условията за клиентите.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 21 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153821/lizinga-kato-nachin-za-uvelichavane-aktivite-na-firmata-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153821/lizinga-kato-nachin-za-uvelichavane-aktivite-na-firmata-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Sherif Sherifov Gyundzhiev [user_id] => 23686 )