Пон, 18- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Лобирането законови положения и практика по света и у нас


Лобирането законови положения и практика по света и у нас

Увод

Като вид дейност, лобирането е практика на обществени фигури с цел упражняване на влияние върху правителствена институция в подкрепа на дадена гледна точка. Лобист е лицето, на което се плаща, за да влияе на законотворчеството или на общественото мнение. Като цяло, лобистът трябва да се отличи от омбудсмана, тъй като омбудсмана защитава интересите на цялото общество, за разлика от лобистите, които защитават строго определени интереси. Лобистът е представител на частен или корпоративен интерес, целящ да повлияе на някакво законодателно и административно решение

Повечето големи корпорации и политически групи по интереси наемат професионални лобисти, които в ролята на посредници да прокарват на техните интереси. Мозъчните тръстове се стремят да лобират посредством редовно захранване на медиите с подробни доклади и подкрепящи ги изследвания за масово разпространение. Една отделна форма на лобиране, наречена външно или първично лобиране, е предназначена да въздейства на законодателството или на други публични органи опосредствано чрез промяна на общественото мнение.

В много държави лобизмът е регулирана дейност, като ограниченията обхващат начините, по които се практикува, с цел предотвратяване на политическа корупция. В САЩ например лобистите са длъжни да се регистрират, освен ако не представляват лица, заемащи изборни длъжности, като например Националната асоциация на губернаторите, както и да спазват редица други изисквания за публичност.

1. Законова уредба в ЕС и САЩ

Законодателното уреждане на лобизма е американска практика. Целта е реализирането на специфични групови интереси. Лобистът е индивид, нает да защитава тези интереси. Лобистът е важен източник на информация за законодателите. Лобистката дейност е комуникационен процес.


Материала е изпратен от: Yanitsa
Изтегли материала