stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-09 02:51:22 [path_image] => /ufiles/2/86/91987/lokalizirani-i-razpredeleni-energiini-zagubi-v-svetovodnata-liniq.png [article_excerpt] => 5.Локализирани и разпределени енергийни загуби в световодната линия. Общо описание – енергиен баланс на системата Цел на упражнението: _Запознаване с физическата същност на енергийните загуби и методите за тяхното измерване__;__ експериментално измерване на загубите__;__ сравнения с теоретичните изв [meta_keywords] => локализирани,разпределени,енергийни,загуби,световодната,линия,общо,описание,енергиен,баланс [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 91987 [title] => Локализирани и разпределени енергийни загуби в световодната линия [article_page] => 1 [article_html] =>


5.Локализирани и разпределени енергийни загуби в световодната линия. Общо описание – енергиен баланс на системата


Цел на упражнението: Запознаване с физическата същност на енергийните загуби и методите за тяхното измерване; експериментално измерване на загубите; сравнения с теоретичните изводи.5.1.Теоретична частВлакнестата оптика намира голямо приложение при предаване на звукови, телевизионни и цифрови сигнали. Използват се светлинни вълни като за среда на разпространението им служат гъвкави тънки влакна от стъкло или пластмаса (по-нататък ще ги наричаме световоди). Влакнесто-оптичните линии за връзка осигуряват много голяма ширина на честотната лента и съответно скоростта на предаване на информацията по тях превишава многократно тази в другите комуникационни линии .

Един от най-съществените проблеми, проявяващи се дори и на относително къси разстояния (няколко км) са енергийните загуби по трасето.

За да поясним видовете енергийни загуби на оптичното лъчение по световодната линия (СЛ) и използваните при разглеждането им означения, ще си послужим с примерно схематично представяне на структурата на един оптичен тракт в световодна комуникационна система (СКС) (фиг. 5.1).

За локализираните и разпределени структурни звена на схемата са приети следните означения и пояснения:

източник на оптично лъчение (инжекционен полупроводников светодиод - ИПСД или най-често инжекционен полупроводников лазер - ИПЛ, модулиран със сигналния ток ), т.е. предавател;

оптично преходно звено за извеждане на модулираното лъчение от предавателя и за въвеждане на това лъчение в оптично влакно; звеното е комбинация от пасивни оптични елементи, например: оптичен изолатор, цилиндрична леща и градиентна леща;

[url] => drugi [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/86/91987/lokalizirani-i-razpredeleni-energiini-zagubi-v-svetovodnata-liniq-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/86/91987/lokalizirani-i-razpredeleni-energiini-zagubi-v-svetovodnata-liniq-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Hristofor Petkov [user_id] => 23610 )