Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Макроикономически проекции на платежния баланс


Макроикономически проекции на платежния баланс

7.1. Някои предишни ограничения


Разглеждането на макроикономичските връзки на платежния балнс ще започнем с някои предварителни предположения които ще откроят по-ясно най съществените отношения.

  • Възприемане на концецията за малко отворено стопанство – най общо казано това е положението при което процесите на вътрешния пазар и промените му с връзките му с международните пазари не променят условията които съществуват на международните пазари.

  • Потенциално равнище на националния доход – Всички производствени фактори в местното стопанство са напълно заети. Съвкупното търсене не води до увеличаване на обема на производството а на цената. А тя от своя страна ще влияе на инфлацията.

  • Ще се абстрахираме от целенасочените действия на държавата за контрола върху икономическата дейност и в частност външноикономическите връзки.

  • Цените в страната са неизменни, в това число и валутния курс, тоест той е фиксиран


7.2. Текущ баланс, спестявания, инвестиции


В страните със затворено стопанство разходите които образуват националния доход са само три: потреблението, инвестициите и държавните разходи. След като приехме че националния доход е равен на вътрешния продукт то:

Y=C+I+G

Приближавайки представата за националния доход към реалноста трябва да включим и спестяванията (S) Това са всички доходи които не се използват за потребление от домакинствата или държавата. В затворено стопанство спестяванията са равни на инвестициите.

S = Y-C-G

Но от индентичноста на националния доход Y=C+I+G следва че:

I=Y-C-G

Това е формалния израз на равенството между спестяванията и инвестициите. В условията на отворено стопанство изведената по-горе зависимост не е пълна. В обобщен вид националния доход на страни с отворено стопанство е сумата от вътрешните и чусждестранни разходи на правени за покупката на стоки и услуги, произведени от местните производствени фактори.

Y=C+I+G+X-M

Y национален доход

C - потребление

I - инвестиции

G – държавни покупки

X - износ

M – внос

Разликата между стойностите на вноса и износа се определя като текущ баланс. Тоест:


Материала е изпратен от: Sherif Sherifov Gyundzhiev
Изтегли материала