Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетинг


Маркетинг

1. Видове стратегии

Съгласно приложеното условия на казуса, всяко от предприятията прилага следните стратегии:

Веригата Starbucks прилага стратегия за интегриран растеж, Корпорацията Нокия прилага стратегия за засилване позициите на пазара, АНИ Centro прилага стратегия за разширяване чрез придобиване на друг стопански субект, Крафт използва стратегия за диверсификация и разпространяване на дейността на фирмата в нови сфери, AOL използва стратегия за стабилизиране


2. Предимства на всяка от тези стратегии


При стратегията за засилване позициите на пазара се прави всичко необходимо с дадения досегашен продукт да се завоюва по-добри позиции на съществуващия пазар. Този вид стратегия изисква големи маркетингови усилия и е насочена към постигане на растеж на съществуващия пазар чрез увеличаване на пазарния дял на фирмата. Възможни са и опити за осъществяване на така наречената хоризонтална интеграция, при която фирмата се опитва да установи контрол над конкурентите си, използвайки техните слабости. Главната цел на хоризонталната интеграция е засилване на позициите на организацията на пазара чрез поглъщане на определени конкуренти.

Към стратегиите на интегриран растеж се отнасят онези, които са свързани с разширяването на фирмата чрез добавянето на нови структури в нея. Фирмата може да използва такива стратегии, когато има силен бизнес, но не може да осъществява стратегии на концентриран растеж, а интегрираният растеж не противоречи на нейните дългосрочни цели. Организацията може да осъществява интегриран растеж както чрез придобиване на собственост, така и чрез вътрешното си разширяване.


Материала е изпратен от: Павлина Стоянова
Изтегли материала