Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетинг


Стратегиите за диверсифицирания растеж имат място в случаите, когато организацията повече не може да се развива на даден пазар с наличния си продукт в рамките на отрасъла, към който тя принадлежи. Диверсификацията е разпространяване на дейността на фирмата в нови сфери. Конгломератната диверсификация представлява обхващане на такива насоки на дейността, които нямат пряка непосредствена връзка с основната дейност на фирмата.

Основните причини за ориентиране към стратегии на диверсифициран растеж са:

  • новият бизнес може да предизвика увеличен (синергичен) ефект поради по-доброто използване на материалните ресурси и оборудването;

  • пазарите на основния бизнес са преситени поради намаленото търсене на продукта;

  • досегашният бизнес дава високи постъпления, които могат изгодно да бъдат вложени в нови бизнес области;

  • новият бизнес може да улесни излизането на между­народните пазари.

Най-важните стратегии на диференциран растеж са:

  • стратегия на хоризонтална диверсификация. При нея организацията търси възможности за растеж на съществуващия пазар чрез нова продукция, изискваща нова технология, различна от използваната до тогава.

  • стратегия на центрирана диверсификация. Тя се основава на търсенето и използването на допълнителни възможности за производството на нови продукти в рамките на съществуващия бизнес, т.е. съществуващото производство си остава в центъра на бизнеса, а новото възниква от възможностите, свързани с усвоения пазар, използваната технология и с други силни страни на функционирането на фирмата.

Стратегиите за стабилизиране на организацията са насочени към запазване на достигнатите от нея позиции в бизнеса. Те се прилагат тогава, когато организацията се нуждае от прегрупиране на силите си след дълъг период на растеж.


Материала е изпратен от: Павлина Стоянова
Изтегли материала