Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетинг


Докато при стратегиите за растеж дадена организацията се старае да извоюва позицията на лидер, която след това тя отстоява, то при стратегиите за стабилизиране тя се опитва да следва лидера, без да изостава от него и в технологично, и в пазарно отношение.

Същността на тези стратегии се състои в ограничаване на рисковете и същевременно в запазване на ползите от създадения вече производствен капацитет и от заетите позиции в съответното географско и пазарно пространство. Така чрез тактиката на изчакване организацията прави само онова, с което се е доказала, и избягва необоснованите рискове и утежнените разходи, свързани с процеса на обновяване.

Основните действия на стратегията за стабилизиране са:

  • смяна на висшето ръководство на организацията и възприемане на твърд и централизиран стил на управление. Това е необходимо, ако дотогавашното ръководство със своите действия и/ или бездействия е главната причина за кризисната ситуация, в която е изпаднала организацията. Тази смяна се налага и от вземаните драстични решения, които трябва да бъдат осъществени бързо и ефикасно.

  • намаляване и/ или пренасочване на активите на организацията. Продажбата на някои ненужни активи осигурява допълнителни парични средства за провеждане на оздравяването. Същият ефект носи пренасочването на определени активи в други дейности на фирмата, където те ще бъдат използвани по-рационално.

  • намаляване на разходите. Чрез контрол над всички разхо­ди във организацията може да се прецени кои от тях са необхо­дими и кои биха могли да се спестят.


Материала е изпратен от: Павлина Стоянова
Изтегли материала