Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетинг


позициониране на организацията. Чрез позициониране, основаващо се на актуални продукти и традиционни пазари, на които се търсят нови пазарни сегменти или пък базиращо се на нови продукти и нови пазари, организацията след като почти е преодоляла кризисната си ситуация може да пристъпи към реализиране на нови стратегии на растеж.


3. Рискове при реализацията на стратегията

За ограничаване на отделните рискове при реализацията на стратегиите е необходимо:

  • Да се избере нужното направление на развитие от многото алтернативи, което да съдейства за постигане на поставената цел (цели).

  • Да се създадат необходимите организационни, технологични и психологически условия за реализиране на избраната стратегия.

  • Да се вземат под внимание фактори като природни условия, инфраструктура, обезпеченост с ресурси и пр.


4. Средства на маркетинг -инструментариума

Стратегиите за интегриране целят укрепване на конкурентните позиции на фирмата. Способстват за създаването на синергични ефекти посредством разширяване на дейността по вертикала и хоризонтала. Синергията се постига чрез подобряване на качеството, повишаване на надеждността, съкращаване на разходите и други. Стратегиите за диверсифициране служат за укрепване на конкурентните позиции и ограничаване на негативното влияние на обкръжаващата среда. Синергията се основава върху уменията за разнообразяване на извършваните видове бизнес, продаваните стоки и обслужваните пазари и се постига чрез поддържане на растежа, редуциране на риска, оползотворяването на ресурсите и други. Стратегиите за диференциране са свързани с предлагането на специфични продукти или услуги на клиентите на големите пазари, където съществува нееластично търсене. Синергията се получава въз основа на създадената репутация сред лоялните потребители. Стратегиите чрез придобиване касаят обединяването на капитали, ресурси, умения и опит на няколко фирми при разгръщане на съвместен бизнес. Така по-успешно се правят пазарни пробиви и се заемат по-добри позиции на пазара.


Материала е изпратен от: Павлина Стоянова
Изтегли материала