Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетинг на Coca Cola


-Възприетата маркетингова концепция, която предизвиква нужда от информация за маркетинговата обкръжаваща среда, включваща цените, продажбите, дистрибуцията, доставчиците и други.

Усилията по събирането, обработката и предаването на информацията се координират чрез единната информационна маркетингова система, която действа постоянно във фирмата.

Маркетинговата информационна система обслужва мениджърите при разработването на маркетинговите стратегии за постигане на целите на организацията.

Главен източник на информация са редовните маркетингови проучвания.

Маркетинговите проучвания на фирмата Coca-Cola, провеждаща международен маркетинг са свързани със следните особености:

-Широк обхват на проучването, което изисква изясняване на особеностите на културата, икономиката, политиката, правото в съответните страни;

-Труден достъп до редица информационни източници;

-Повишени разходи, обусловени от мащабите, обхвата и отдалечеността на проучването.

Поради големите разходи за първична информация, проучванията са основани на вторична, която се получава най-вече от следните източници:

-Публикации на международни организации като: ООН, МВФ, МБВР и други;

-Национални статистически институти в съответните страни;

-Търговски банки;


Материала е изпратен от: Йордан Ангелов
Изтегли материала