Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетинг на Coca Cola


-Клиенти, доставчици, дистрибутори и др.


ІV.Маркетингова среда

Тя включва силите и субектите, под въздействието на които се извършват различните маркетингови функции.

1.Макромаркетингова среда – в нея се включват широки социални сили, влияещи върху цялата микросреда на фирмата.

За своята успешна дейност Coca-Cola трябва да се съобразява както със силите на макросредата действащи на вътрешния респ. Американския пазар, така и с тези в другите страни, в които тя разпространява своите продукти. Факторите на макросредата, с които фирмата трябва да се съобразява са: демографски, икономически, политически, правни, културни. Coca-Cola е много зависима от външния пазар, тъй като на него тя реализира по-голяма част от продажбите си.

Широкото разпространение на продуктите и на световния пазар и особено популярността на основния и продукт Coca-Cola показват, че компанията успешно се справя с въздействието на всички тези фактори.


1.1.Икономически фактори.

От икономическите фактори действащи върху потреблението на Coca-Cola най-важни са равнището на доходите и произтичащата от това покупателна способност на населението. Наблюдава се силна чувствителност на потреблението на безалкохолни напитки от доходите на населението, а те се определят от своя страна от развитието на стопанството в отделните страни.

Според равнището на доходите на населението страните се делят на:


Материала е изпратен от: Йордан Ангелов
Изтегли материала