stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-20 04:22:04 [path_image] => /ufiles/2/148/154230/marketing-na-firma-integral-1.png [article_excerpt] => Маркетинг на фирма Интеграл 1. Как ‘’Интеграл’’да комуникира на студентите, че може да им бъде полезен в тяхното развитие с подходящи образователни продукти? Продуктът, който фирма Интеграл предлага на пазара е вид интелектуален продукт. Интелектуалните продукти имат цена на първоначално производств [meta_keywords] => маркетинг,фирма,интеграл,как,интегралда,комуникира,студентите,може,бъде,полезен [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154230 [title] => Маркетинг на фирма Интеграл [article_page] => 1 [article_html] =>

Маркетинг на фирма Интеграл

1. Как ‘’Интеграл’’да комуникира на студентите, че може да им бъде полезен в тяхното развитие с подходящи образователни продукти? 

Продуктът, който фирма Интеграл предлага на пазара е вид интелектуален продукт. Интелектуалните продукти имат цена на първоначално производство и после разходи за разпространение и защита от дублиране. Интелектуалният продукт е свързан преди всичко с: научна и развойна дейност, изследвания, защита, публикации, инвестиции в човешки ресурси и пр.

Ето защо, на първо място, фирмата трябва да изтъкне предимствата на интелектуалните продукти и тяхното значение, при комуникацията си с потребителите на отделните платформи.

Необходимо е също така да се изтъкне, че интелектуален продукт е близко понятие до съдържанието на ноу – хау, но съвсем не го покрива. Обикновено “ноу-хау” е нещо усвоено или разработено от новатора в хода на изследователска и развойна дейност и чрез опит, придобит от приложението на промишлени и административни методи. Ето защо, фирмата трябва да изтъкне, че предлага продукт, който обхваща голям кръг от понятия и материални елементи: различни знания, постижения, данни, езикови формули, тренинг и пр.

При комуникацията си с клиентите, фирмата трябва да изтъкне важността на интелектуалния продукт за развитието на кариерата.

Особено изгодно е придобиването на знания, от гледна точка на повишените изисквания към наемането на работна ръка.

Следователно, фирмата може да бъде полезна като изтъкне необходимостта от получаване на образователен продукт.

В този смисъл, фирмата трябва да разясни кое дава право и основание да се причислява образованието като интелектуален продукт?

На първо място, трябва да се подчертае, че образованието е естествено нематериална вещ. Разбира се, при създаването му участват различни материални вещи, пособия – учебници, книги и пр., без да се брой и материалната база. От друга страна, образованието е материя, защитена и регламентирана с редица закони и изисквания.

[url] => marketing [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154230/marketing-na-firma-integral-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154230/marketing-na-firma-integral-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Петър Альошев [user_id] => 16292 )