stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-20 08:02:28 [path_image] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2.png [article_excerpt] => Маркетинг на фирма Тема: Маркетинг на фирма "Лексус" ООД Увод 3 стр. * Глава Организация на маркетинговата дейност 5 стр. * Същност и развитие на маркетинга 5 стр. * Прилагане на маркетинговата концепция в управлението на фирмените дейности 9 стр. * Анализ на пазарните възможности 15 стр. * Маркетин [meta_keywords] => маркетинг,фирма,тема,маркетинг,фирма,лексус,оод,увод,стр,глава [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154130 [title] => Маркетинг на фирма Лексус [article_page] => 38 [article_html] =>
 1. Бихте ли възприели електронната поща, като средство за заявки на лекарствени средства?

 1. Да

 1. Бихме опитали

 1. Не смятаме за необходимо

 1. Каква длъжност изпълнявате във Вашето предприятие?

 1. Собственик

 1. Управител, но не собственик

 1. Служител

 1. Друга длъжност

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Котлър, Ф., Управление на маркетинга, том I и II, изд. Графма, София, 1996 г.

 1. Прайд, Феръл, "Маркетинг: концепции и стратегии", "Фор Ком", 1994 г.

 1. Ангелов, Ан., Основи на мениджмънта, Издат. Тракия М, София, 1998 г.

 1. Давидков, Цв. и кол., Управление. Мениджмънт, София, 1993 г.

 1. Дайан, А., Маркетингът, Издателство - Агенция за преводи и информация, София, 1992 г.

 1. Данаилов, Д., Бизнес анализ на фирмата, УНСС, София, 1995 г.

 1. Желев, С. "Маркетингови изследвания", Универсисетско издателство "Стопанство", София, 1995 г.

 1. Мичева Е. - “Пазара, цени маркетинг”, част І, София, 1993 г.

 1. Диетъл, Й., Маркетинг, Издателство - Информа интелект, София, 1991 г.

 1. Доганов, Д. и Б. Дуранкев, реклама и насърчаване на продажбите, УНСС, София, 1995 г.

[url] => marketing [cpages] => 39 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Павлина Стоянова [user_id] => 14378 )