stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-20 08:02:28 [path_image] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2.png [article_excerpt] => Маркетинг на фирма Тема: Маркетинг на фирма "Лексус" ООД Увод 3 стр. * Глава Организация на маркетинговата дейност 5 стр. * Същност и развитие на маркетинга 5 стр. * Прилагане на маркетинговата концепция в управлението на фирмените дейности 9 стр. * Анализ на пазарните възможности 15 стр. * Маркетин [meta_keywords] => маркетинг,фирма,тема,маркетинг,фирма,лексус,оод,увод,стр,глава [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154130 [title] => Маркетинг на фирма Лексус [article_page] => 5 [article_html] =>

Маркетингът определя планирането, целта на фирмата и изграждането на пазарната стратегия. За да се постигне тази цел е необходимо да се получи постоянна търговско-икономическа информация. От достоверността на тази информация зависи качеството на съответните пазарни прогнози, т.е. доколко те ще могат да послужат за определянето на оптимални и изпълними планове, цели и задачи.

Функционална организация на маркетинга на фирмата

Фиг.№1.

Обхватът, обектът и целите на пазара се определят от необходимостта да се анализира, оценява или прогнозира конкретна пазарна обстановка, с оглед да бъде сведен до минимум риска при вземане на управленско решение.

Всяко маркетингово проучване започва с набиране, обработване и анализиране на вторична информация. Тя се черпи както от външни, така и от вътрешни източници. Информацията е основен атрибут на деловата активност, тъй като:

Всичко това осигурява предимства в конкурентната борба при маркетинговата стратегия. Фиг.№ 2. 3

Методи за маркетингово проучване на пазара

на мястото ораторен тест лична

на продажбата телефонна

при контакт с клиенти пазарен тест писмена

[url] => marketing [cpages] => 39 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Павлина Стоянова [user_id] => 14378 )