Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингова политика на McDonalds в България


При планирането на бизнес дейността на корпоративно равнище, изхождайки от матрицата “продукт/пазар” на I.Ansoff3 е видно, че McDonald's осъществява стратегия “пазарно проникване”, което означава настъпление на чужд пазар с вече съществуващи продукти, т.е. компанията продава това, което е продавала и преди, като целта е разширяване на пазарния дял. За фирмата това е целесъобразно и логично, защото:

  • Производството и се характеризира с кратки срокове на възвращаемост (нормата на възвръщаемост на инвестициите не е така голяма като например при тежкото индустриално производство)

  • Действа в условията на монополистична конкурентна пазарна структура, отличаваща се с висока степен на субституция на предлаганите продукти (хамбургерите и напитките са от този тип)

  • Голям брой доставчици- например само в САЩ компанията има 40 големи дистрибуционни центъра, стратегически локализирани така, че суровината най- ефективно да достига до 12 000 ресторанта в страната4.

  • Утвърдено много добро качество на продукта.


Друго оръжие на McDonald's за завладяване на пазара е продуктово диференцирания маркетинг. На потребителите се предлага богата гама от асортимент и ценови възможности, помагайки им сами да намират отговор на разнообразните си потребности. Подобен подход е основан на обективно съществуващите различия в предпочитанията на клиентите по отношение параметрите на продукта и прогресивната смяна в тези предпочитания5. Възможността за модификация на продуктите е силно маркетинг средство, гарантиращо богата палитра на предлагането и увеличаващо конкурентноспособността.

В този смисъл като друга маркетингова стратегия на McDonald's за излизане и настаняване на международните пазари може да се разглежда сегментирането на потребителската маса въз основа на продуктова специализация. Фирмата се съсредоточава върху тясно специализиран продукт, задоволяващ един род потребности, но на няколко сегмента. Ефектът компанията търси в икономията на средства за производството на богата гама от разнородни по вид стоки. Пак ще се позова на думите на генералния изпълнителен директор на McDonald's Джак М. Грийнберг:”Ние продължаваме да фокусираме вниманието си върху контролиране на разходите, за да подобрим размера на печалбата6.”


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала