Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирматаМаркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата.

Увод

Управлението на маркетинга е дейност, която е съвкупност от решения и действия като резултат от формулирането и прилагането на стратегии, създадени, за да бъдат постигнати маркетинговите цели на едно предприятие или организация. В този смисъл, маркетинговото управление включва:

  • Определяне на мисията на предприятието чрез подробни изявления относно неговото предназначение, философия и цели.

  • Разработване на профила на предприятието, отразяващ вътрешните условия и възможности.

  • Описание на външната среда чрез общи фактори и конкуренция.

  • Анализ на възможните сфери на дейност, които не са обхванати при взаимовръзката на профила на компанията с външната среда.

  • Идентификация на желани сфери на дейност, които не са взети предвид при обсъждане на мисията на предприятието.

  • Избор на дългосрочни цели и основни стратегии за осъществяване на желаните сфери на дейност.

  • Разработка на годишни цели и краткосрочни стратегии, съответни на дългосрочните цели и основни стратегии.

  • Вземане на решение, базирано на разпределението на определени ресурси и на взаимовръзките между задачи, персонал, структури, технологии и системи.

  • Преглед и оценка на ефективността на стратегическите постановки и използването и като база за бъдещи стратегически решения.1


Много важна дейност при маркетинговото управление е разработването на стокова политика на фирмата, тъй като тя е определяща за бъдещето развитие на фирмата.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала