Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата


Пазарен успех на фирмата = подобряване качеството на продукта + ефективно използване на пласментната мрежа + добра реклама.

Стадий “Спад”

На стадий “Спад” фирмите обикновено са изправени пред сложен стратегически проблем. Дали да разработят плаз за снемане на изделието от продажба, спирайки производството /като не бива да се забравя, че известен период след това трябва да се подсигурява пазарът с резервни части/, съкращавайки и ликвидирайки каналите за реализация, прекратявайки рекламата и насърчаването на продажбите, което е труден избор, погледнато в психологически аспект – изделие, което години наред е носело печалба, с чието присъствие са привикнали фирмата и пазарът, сега трябва да се свали. Или другата възможност е при преоценка на икономическата целесъобразност фирмата да инвестира допълнително, за да закрепи още известно време продукта на пазара.

Заключение

Може да се обобщи: продуктите или услугата имат ограничен жизнен цикъл. Жизненият цикъл протича през определени фази. Всеки нов продукт или услуга обикновено преминава през поредните пазарни фази на своя жизнен цикъл - поява, възход, зрялост, отлив, отмиране. Всяка фаза влияе по различен начин на продажбите. Печалбата се увеличава и намалява. Еластичността на маркетинговите променливи и стратегическите приоритети спрямо продукта се променят на различните фази от жизнения му цикъл. Скъсяването на жизнения цикъл на даден продукт или услуга или стремежът той да бъде удължен, залага пред фирменото ръководство големи предизвикателства. Фирмата има нужда от дълбок анализ на жизнения цикъл на своите продукти или услуги, за да определи точно фазите на жизнените им цикли и специфичните характеристики на тези фази. Така тя по-точно ще определи целите си спрямо отделните продукти като част от стоковия микс.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала