Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата


Използвана литература

  1. Каменов, К., Мениджмънт, В Търново, 1999

  2. Паунов, М., Стратегии на бизнеса, С., 19951 Паунов, М., Стратегии на бизнеса, С., 1995

2 Синергията характеризира комбинирания ефект от съвместното използване на притежаваните активи. Тя се проявява, когато интегралният ефект във фирмата е по-голям от сумата на парциалните ефекти в нейните звена и поделения. Синергията се получава главно чрез комбиниране на видовете бизнес, съчетаване на изпълняваните функции, оползотворяване на наличните ресурси, координиране на предприеманите действия, използване на изградения потенциал, съгласуване на изпълняваните операции и други.

3 Паунов, М., Стратегии на бизнеса, С., 1995


4 Каменов, К., Мениджмънт, В Търново, 1999, с 422-426


14Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала